Anlægsopgaver for vindkraftanlæg

Vi har udarbejdet et effektivt og konkurrencedygtigt koncept for følgende delopgaver:
 1. Indkøb af mølle (professionel indkøb til konkurrencedygtig pris, herunder også styr på alle de små detaljer)
 2. Finansiering af totalprojekt til laveste pris
 3. Jordbundsundersøgelser og kvalitetskontrol
 4. Etablering af vejanlæg til møller
 5. Støbning af fundamenter
 6. Levering af transformerstationer og højspændingskabler incl. nedgravning.
 7. Etablering af telefonkabler til overvågning og kontrol.
 8. Montering af alt eludstyr.
 9. Driftlederfunktion incl. Alle myndighedspapirer.

Vi har egne støbeforme til fundamenter.

Vi har udviklet et elkoncept, hvor alt eludstyr incl. transformerstation og højspændingsanlæg er indbygget direkte i mølletårnet således, at man undgår at se på transformerhusene i landskabet.

Hvis De ønsker en hurtig og professionel opgaveløsning så kontakt os for en snak om dette.

Vi har 20 års erfaring med etablering af Vindkraft.

Vort Firma omfatter:

 • El-afdeling
 • Entreprenørafdeling
 • Maskinværksted
 • Elektromekanisk værksted
 • Rådgivning