Handel, opkøb og lagring samt halm til fyringsformål