Køb og salg af halm, korn og frø

Køb og salg af korn og frø samt halm til foder og industriformål.

Indhent et tilbud i forhold til ovenstående ved at skrive til skovsgaard@skovsgaard.dk.

EU-kornlagre

Oplagring af korn og opkøb af korn til intervention. Tørring og rensning af alle landbrugsafgrøder foretages.

Halm til varmeværker

Vi tilbyder afsætning af halm til fyringsformål (halmvarmeværker). Herunder køb og transport af halm.